Mitä yliopistoharjoittelu voi pitää sisällään?

-
Viiden viikon työharjoitteluni kansainvälisen organisaation lakimiespalvelussa on päättynyt, ja ajattelin nyt tulla tänne blogin puolelle kertomaan teille vähän kuulumisia ja kokemuksia harjoittelustani.

Päätin kirjoittaa tekstin työharjoittelustani, sillä harva yliopistokavereistani on käynyt työharjoittelussa ja itselleni oli ainakin hieman epäselvää, mitä sellainen voi pitää sisällään käytännön tasolla.

Tässä tekstissä tulen kertomaan teille harjoitteluni sisällöstä sekä ajatuksista, joita kokemus herätti minussa.

Tekstiä lukiessa voi olla oleellista tietää, että pääaineeni yliopistolla on kansainvälinen oikeus ja että harjoittelun sisältö määräytyi opiskelemani pääaineen mukaan.


Työpäiväni alkoi tavallisesti kello 09.00 ja loppui kello 16.00 mennessä. Työtuntien aikana tehtiin tehokkaasti töitä, eikä minulle missään vaiheessa ehtinyt tulla mieleen, että olisin käynyt Facebookissa tai näprännyt puhelintani.

Harjoittelussa jokaisen päivän sisältö oli erilainen ja oikeastaan ainoa asia mikä toistui päivästä toiseen, oli lakikysymyksiin vastaamisen harjoittelu. Käytin yleensä aamupäivät lakikysymyksiin vastaamiseen.

Kun olin saanut vastausehdotuksen valmiiksi ja lähettänyt sen ohjaajalleni, pidimme lyhyen tapaamisen, jossa kävimme vastaustani läpi. Ohjaaja teki tuolloin tulkintaani tarvittaessa muutoksia sekä lisäyksiä. Hän myös opasti minua tulkinnassa ja kertoi jonkin verran aiheeseen liittyvää taustatietoa. Välillä jatkoimme vastauksen valmistuttua teemaan liittyvää keskustelua.

Tein pääasiassa työtä lastensuojelulain, sosiaalihuoltolain ja julkisuuslain kanssa, mutta käytössäni oli muitakin oikeuslähteitä. Harjoittelussa hyödyin lisäksi paljon Tapio Rädyn kirjasta Lastensuojelulaki Käytäntö ja soveltaminen. Kirjassa lastensuojelulain sisältöä on avattu melkein pykälä pykälältä helposti ymmärrettävällä tavalla ja tulkintaa avataan esimerkiksi oikeustapausten kautta.

Harjoittelun aikana osallistuin suurimpaan osaan niistä kokouksista, joissa ohjaajani kävi. Osassa olin kuuntelijan roolissa, toisissa kirjurina.

Kokouksista mielenkiintoisin oli luultavasti eräs moniammatillinen työryhmä, johon osallistuimme toisessa kunnassa. Oli mielenkiintoista kuulla, kuinka samaa asiaa lähestyttiin eri näkökulmista ammatillisesta suuntautumisesta riippuen.

Kokemukseni yliopistoharjoittelusta on ollut kaikin puolin positiivinen ja koen saaneeni siitä paljon irti. Mielestäni oman alan työharjoittelu on syventänyt ja vahvistanut kirjojen kautta oppimaani teoriaa ja olen harjoittelun kautta saanut kokea, kuinka lukemaani tietoa pystyy soveltamaan työelämässä. Harjoittelu antoi minulle myös paljon lisämotivaatiota opintojen suorittamiseen.

Minkälaisia kokemuksia ja ajatuksia sinulla on työharjoitteluista?

x: Nessa

Ei kommentteja

Otan ilolla vastaan kommentteja kaikilta! :)